XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Theo Thứ

Xổ Số Miền Bắc Thứ bảy Hàng Tuần 13/04/2024

Diễn đàn xổ số thần tài
KT 5KQ15KQ9KQ4KQ8KQ1KQ18KQ12KQ
ĐB 90649
G.1 71212
G.2 55720 56680
G.3 64761 94392 09089
57015 06920 83467
G.4 1452 5230 5083 2320
G.5 4090 8241 0310
6378 1575 3896
G.6 756 690 503
G.7 58 28 35 64
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 10, 20(3), 30, 80, 90(2)
1 10, 12, 15 1 41, 61
2 20(3), 28 2 12, 52, 92
3 30, 35 3 03, 83
4 41, 49 4 64
5 52, 56, 58 5 15, 35, 75
6 61, 64, 67 6 56, 96
7 75, 78 7 67
8 80, 83, 89 8 28, 58, 78
9 90(2), 92, 96 9 49, 89

Xổ Số Miền Bắc Thứ bảy Tuần Rồi 06/04/2024

Diễn đàn xổ số thần tài
KT 16KF18KF13KF10KF12KF1KF17KF4KF
ĐB 00312
G.1 44708
G.2 88283 64571
G.3 91798 21146 05250
09523 92549 73943
G.4 1449 2399 7871 7371
G.5 5848 3389 9405
8301 7420 2661
G.6 142 732 198
G.7 21 59 95 03
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 05, 08 0 20, 50
1 12 1 01, 21, 61, 71(3)
2 20, 21, 23 2 12, 32, 42
3 32 3 03, 23, 43, 83
4 42, 43, 46, 48, 49(2) 4
5 50, 59 5 05, 95
6 61 6 46
7 71(3) 7
8 83, 89 8 08, 48, 98(2)
9 95, 98(2), 99 9 49(2), 59, 89, 99
KT 6HY8HY2HY20HY18HY9HY4HY5HY
ĐB 62135
G.1 21141
G.2 45857 86656
G.3 70417 47299 17041
28867 87844 03831
G.4 7920 9023 7131 8460
G.5 3372 5765 0633
8326 3811 4220
G.6 752 057 840
G.7 96 94 29 09
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20(2), 40, 60
1 11, 17 1 11, 31(2), 41(2)
2 20(2), 23, 26, 29 2 52, 72
3 31(2), 33, 35 3 23, 33
4 40, 41(2), 44 4 44, 94
5 52, 56, 57(2) 5 35, 65
6 60, 65, 67 6 26, 56, 96
7 72 7 17, 57(2), 67
8 8
9 94, 96, 99 9 09, 29, 99

Xổ Số Miền Bắc Thứ bảy 23/03/2024

Diễn đàn xổ số thần tài
KT 11HQ16HQ1HQ3HQ4HQ18HQ10HQ14HQ
ĐB 59882
G.1 35161
G.2 80009 90230
G.3 27850 78279 76809
32621 30855 65708
G.4 4114 7900 0301 0473
G.5 6540 7127 8212
9532 2160 6720
G.6 460 122 532
G.7 85 51 42 16
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 08, 09(2) 0 00, 20, 30, 40, 50, 60(2)
1 12, 14, 16 1 01, 21, 51, 61
2 20, 21, 22, 27 2 12, 22, 32(2), 42, 82
3 30, 32(2) 3 73
4 40, 42 4 14
5 50, 51, 55 5 55, 85
6 60(2), 61 6 16
7 73, 79 7 27
8 82, 85 8 08
9 9 09(2), 79

Kết Quả XSMB Thứ 7 16/03/2024

Diễn đàn xổ số thần tài
KT 20HF15HF9HF18HF8HF2HF12HF11HF
ĐB 05667
G.1 42692
G.2 26834 13884
G.3 41197 48183 30209
40650 38977 31619
G.4 6327 7526 8813 8004
G.5 0083 3362 9225
6115 7179 7774
G.6 970 842 546
G.7 49 58 26 20
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09 0 20, 50, 70
1 13, 15, 19 1
2 20, 25, 26(2), 27 2 42, 62, 92
3 34 3 13, 83(2)
4 42, 46, 49 4 04, 34, 74, 84
5 50, 58 5 15, 25
6 62, 67 6 26(2), 46
7 70, 74, 77, 79 7 27, 67, 77, 97
8 83(2), 84 8 58
9 92, 97 9 09, 19, 49, 79

Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 09/03/2024

Diễn đàn xổ số thần tài
KT 15GY19GY9GY6GY5GY8GY11GY7GY
ĐB 97041
G.1 66285
G.2 61339 03320
G.3 97684 81378 67753
20613 13219 64710
G.4 5334 1854 9868 8120
G.5 7819 2869 7366
5797 7110 6682
G.6 110 477 078
G.7 86 29 28 10
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10(4), 20(2)
1 10(4), 13, 19(2) 1 41
2 20(2), 28, 29 2 82
3 34, 39 3 13, 53
4 41 4 34, 54, 84
5 53, 54 5 85
6 66, 68, 69 6 66, 86
7 77, 78(2) 7 77, 97
8 82, 84, 85, 86 8 28, 68, 78(2)
9 97 9 19(2), 29, 39, 69
KT 9GQ10GQ7GQ19GQ12GQ13GQ11GQ18GQ
ĐB 77433
G.1 74982
G.2 86227 74919
G.3 78519 65124 47963
10766 16187 87960
G.4 9494 1898 3887 7871
G.5 0791 6933 0328
3582 1207 8431
G.6 741 053 377
G.7 93 95 06 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 60
1 19(2) 1 31, 41, 71, 91(2)
2 24, 27, 28 2 82(2)
3 31, 33(2) 3 33(2), 53, 63, 93
4 41 4 24, 94
5 53 5 95
6 60, 63, 66 6 06, 66
7 71, 77 7 07, 27, 77, 87(2)
8 82(2), 87(2) 8 28, 98
9 91(2), 93, 94, 95, 98 9 19(2)
KT 20GF3GF2GF1GF10GF14GF5GF16GF
ĐB 57333
G.1 81369
G.2 30504 76199
G.3 33651 22945 66456
46182 39290 34970
G.4 7837 6860 3636 6890
G.5 1619 7224 1740
4222 1496 0442
G.6 247 752 331
G.7 43 44 35 45
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 40, 60, 70, 90(2)
1 19 1 31, 51
2 22, 24 2 22, 42, 52, 82
3 31, 33, 35, 36, 37 3 33, 43
4 40, 42, 43, 44, 45(2), 47 4 04, 24, 44
5 51, 52, 56 5 35, 45(2)
6 60, 69 6 36, 56, 96
7 70 7 37, 47
8 82 8
9 90(2), 96, 99 9 19, 69, 99
KT 2FY17FY5FY14FY16FY8FY3FY15FY
ĐB 58294
G.1 03133
G.2 84216 14018
G.3 87942 42677 33889
80351 42249 29632
G.4 4666 5495 8905 6655
G.5 5821 1407 8445
7612 9721 1589
G.6 062 725 757
G.7 73 92 62 67
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07 0
1 12, 16, 18 1 21(2), 51
2 21(2), 25 2 12, 32, 42, 62(2), 92
3 32, 33 3 33, 73
4 42, 45, 49 4 94
5 51, 55, 57 5 05, 25, 45, 55, 95
6 62(2), 66, 67 6 16, 66
7 73, 77 7 07, 57, 67, 77
8 89(2) 8 18
9 92, 94, 95 9 49, 89(2)

Kết Quả SXMB Thứ 7 03/02/2024

Diễn đàn xổ số thần tài
KT 10FM7FM13FM18FM4FM9FM1FM12FM
ĐB 33389
G.1 80369
G.2 55380 69435
G.3 92942 94293 36365
34162 09641 10284
G.4 0221 1633 1716 6658
G.5 0122 2297 2514
8365 7192 3441
G.6 236 119 442
G.7 12 35 88 18
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 12, 14, 16, 18, 19 1 21, 41(2)
2 21, 22 2 12, 22, 42(2), 62, 92
3 33, 35(2), 36 3 33, 93
4 41(2), 42(2) 4 14, 84
5 58 5 35(2), 65(2)
6 62, 65(2), 69 6 16, 36
7 7 97
8 80, 84, 88, 89 8 18, 58, 88
9 92, 93, 97 9 19, 69, 89

XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần sẽ được cập nhật vào lúc 18 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien bac thu bay, xs mb t7 được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất tại KQXS, cùng đón xem nhé!

XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần - KQXSMB Thu 7 là gì?

- Xổ số miền bắc thứ bảy hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 18h 15 phút thứ bảy tại trường quay S4- Đài TH KTS VTC.

- XSMB thứ 7 mở thưởng bởi đài Nam Định và  Xổ số Nam Định mã ký hiệu là XSND, XSNĐ hay SXND

- Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 7 chính xác 100% tại kết quả so xo.

- Xem kết quả xổ số miền bắc thứ 7 qua các từ khóa: xsmb thu 7, sxmb thu 7, kqxsmb thu 7, xsmbthu7, xsmb t7...

- Xem sổ kết quả miền bắc tại ket qua xsmb siêu tốc tại xsmt.is, tiếp theo xem xổ số miền bắc chủ nhật.

Thứ 7 cuối tuần hãy dành thời gian bên gia đình, chúc ae mua vé số xổ số miền bắc ngày thứ bảy may mắn.

Cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần

Vé số truyền thống miền Bắc đang phát hành loại vé có mệnh giá là 10.000đ (mười nghìn đồng). Kết quả xổ số miền Bắc sẽ bao gồm 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy). Tất cả là 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng trực tiếp. Cụ thể tại bảng dưới đây:

Loại giải Tiền thưởng 1 vé trúng Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng
Giải ĐB 200,000,000 VNĐ 15 3,000,000,000 VNĐ
Giải nhất 20,000,000 VNĐ 15 3,000,000,000 VNĐ
Giải nhì 5,000,000 VNĐ 30 150,000,000 VNĐ
Giải ba 2,000,000 VNĐ 90 180,000,000 VNĐ
Giải tư 400,000 VNĐ 600 240,000,000 VNĐ
Giải năm 200,000 VNĐ 900 180,000,000 VNĐ
Giải sáu 100,000 VNĐ 4500 450,000,000 VNĐ
Giải bảy 40,000 VNĐ 60000 2,400,000,000 VNĐ

 

Lưu ý:

+ Giải phụ ĐB là những vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.

+ Giải khuyến khích là những vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị).

Xem thêm:

XSMB Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần

XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 hàng tuần

XSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần