Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt

Chọn tỉnh - Thành phố

Từ ngày

Đến ngày

Các bộ số muốn xem

Chọn bộ số

  • Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :
  • Chọn tổng :
  • Chọn hiệu :
 

Kết quả thống kê

Dàn số: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ngưỡng cực đại không xuất hiện dàn số : 55 ngày tính cả ngày về
( 01/01/2023 đến 01/03/2023 )
Điểm gan đến nay là: 6 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 14/07/2024 )

Hướng dẫn sử dụng