XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật Hàng Tuần 25/02/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
87
27
19
G.7
671
580
172
G.6
5298
1224
0079
8614
4966
4516
9652
3765
8515
G.5
6456
2026
8948
G.4
49534
32936
18276
98253
04940
88432
19404
96973
44653
50689
76156
51492
72518
57301
90813
07047
22077
73458
75165
80969
22518
G.3
37070
25386
82005
84056
07194
90669
G.2
51290
19825
13230
G.1
48578
03149
92302
ĐB
392726
195174
195571
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04 01, 05 02
1 14, 16, 18 13, 15, 18, 19
2 24, 26 25, 26, 27
3 32, 34, 36 30
4 40 49 47, 48
5 53, 56 53, 56(2) 52, 58
6 66 65(2), 69(2)
7 70, 71, 76, 78, 79 73, 74 71, 72, 77
8 86, 87 80, 89
9 90, 98 92 94

Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật Tuần Rồi 18/02/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
22
90
97
G.7
366
427
064
G.6
1589
2716
2375
2746
3159
5874
4925
3891
1604
G.5
6043
5547
7764
G.4
66552
11383
33237
50927
30936
56238
07323
61869
14908
81941
72640
31024
50613
53476
52088
36453
92225
60057
82404
79218
68522
G.3
56613
04170
03219
21295
61173
56232
G.2
11201
49862
53594
G.1
09252
97868
75282
ĐB
874539
901656
241415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01 08 04(2)
1 13, 16 13, 19 15, 18
2 22, 23, 27 24, 27 22, 25(2)
3 36, 37, 38, 39 32
4 43 40, 41, 46, 47
5 52(2) 56, 59 53, 57
6 66 62, 68, 69 64(2)
7 70, 75 74, 76 73
8 83, 89 82, 88
9 90, 95 91, 94, 97

Kết Quả XSMN CN 11/02/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
30
18
90
G.7
071
469
767
G.6
6217
8204
1100
9434
8059
1164
1030
9271
8171
G.5
3882
6830
4440
G.4
69952
60821
05576
24402
69572
66251
30178
51236
79392
78281
90084
89149
59394
01501
87026
30675
25655
48130
50490
89319
89263
G.3
32990
04972
30984
76648
74787
20720
G.2
31299
43150
37216
G.1
26788
61803
57618
ĐB
109954
026682
507808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 02, 04 01, 03 08
1 17 18 16, 18, 19
2 21 20, 26
3 30 30, 34, 36 30(2)
4 48, 49 40
5 51, 52, 54 50, 59 55
6 64, 69 63, 67
7 71, 72(2), 76, 78 71(2), 75
8 82, 88 81, 82, 84(2) 87
9 90, 99 92, 94 90(2)

Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật 04/02/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
92
83
26
G.7
838
283
136
G.6
0923
2008
5364
3644
7367
8583
6519
0190
8278
G.5
5211
7450
9146
G.4
95012
21502
07458
97503
86783
42088
08262
22904
65347
88165
16514
24766
20783
82871
52530
05304
06854
20541
26283
43616
66940
G.3
92112
32408
44977
46477
31408
00510
G.2
33799
42371
37850
G.1
02003
41718
88778
ĐB
084414
286017
959134
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 03(2), 08(2) 04 04, 08
1 11, 12(2), 14 14, 17, 18 10, 16, 19
2 23 26
3 38 30, 34, 36
4 44, 47 40, 41, 46
5 58 50 50, 54
6 62, 64 65, 66, 67
7 71(2), 77(2) 78(2)
8 83, 88 83(4) 83
9 92, 99 90

Kết Quả XSMN Chủ Nhật 28/01/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
69
91
44
G.7
029
820
766
G.6
6515
2814
2374
7044
1828
9756
7631
0054
8132
G.5
7918
7431
1099
G.4
26310
83288
01264
88848
68862
79074
27631
71318
61245
94881
32994
75688
76248
90011
01627
91018
41013
09438
35780
78443
83972
G.3
91573
69909
62137
53563
92321
53083
G.2
22995
86107
20571
G.1
45767
31971
89360
ĐB
854091
229909
816662
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 09 07, 09
1 10, 14, 15, 18 11, 18 13, 18
2 29 20, 28 21, 27
3 31 31, 37 31, 32, 38
4 48 44, 45, 48 43, 44
5 56 54
6 62, 64, 67, 69 63 60, 62, 66
7 73, 74(2) 71 71, 72
8 88 81, 88 80, 83
9 91, 95 91, 94 99

Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật 21/01/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
08
57
41
G.7
729
741
391
G.6
1316
5105
6084
9547
7880
6476
1676
7062
6552
G.5
6451
0139
0230
G.4
42008
89683
04140
67722
31808
29362
27656
99416
84409
66349
98913
58278
57554
69373
84839
61095
98750
95159
54506
49295
26259
G.3
44394
36739
78353
11795
79924
48019
G.2
67315
08738
35313
G.1
21868
14017
98158
ĐB
993529
898524
491635
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 05, 08(3) 09 06
1 15, 16 13, 16, 17 13, 19
2 22, 29(2) 24 24
3 39 38, 39 30, 35, 39
4 40 41, 47, 49 41
5 51, 56 53, 54, 57 50, 52, 58, 59(2)
6 62, 68 62
7 73, 76, 78 76
8 83, 84 80
9 94 95 91, 95(2)

KQXSMN Chủ Nhật 14/01/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
85
23
50
G.7
593
606
932
G.6
7527
8898
9813
4816
8788
6934
9293
0438
1360
G.5
8163
9919
5376
G.4
45928
56459
61792
78349
93735
32050
01655
64419
64851
48707
20909
31167
08696
70645
36287
19731
01495
24570
08426
15689
82480
G.3
92358
47786
77136
22879
29426
11816
G.2
00662
48005
50168
G.1
59000
61285
85640
ĐB
571470
657413
909300
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00 05, 06, 07, 09 00
1 13 13, 16, 19(2) 16
2 27, 28 23 26(2)
3 35 34, 36 31, 32, 38
4 49 45 40
5 50, 55, 58, 59 51 50
6 62, 63 67 60, 68
7 70 79 70, 76
8 85, 86 85, 88 80, 87, 89
9 92, 93, 98 96 93, 95

KQSXMN Chủ Nhật 07/01/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
22
12
31
G.7
437
225
522
G.6
1554
3405
6313
4174
2578
1710
5882
9128
0010
G.5
0219
8012
7421
G.4
14839
07495
51222
47175
22040
69670
54692
87101
25446
27511
22513
06675
58012
86494
90002
60801
87688
25132
09549
31283
70447
G.3
94217
01777
09364
10867
00230
94014
G.2
10933
13387
56676
G.1
44959
05299
47611
ĐB
233955
930313
082618
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 05 01 01, 02
1 13, 17, 19 10, 11, 12(3), 13(2) 10, 11, 14, 18
2 22(2) 25 21, 22, 28
3 33, 37, 39 30, 31, 32
4 40 46 47, 49
5 54, 55, 59
6 64, 67
7 70, 75, 77 74, 75, 78 76
8 87 82, 83, 88
9 92, 95 94, 99

Kết Quả SXMN CN 31/12/2023

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
56
28
78
G.7
235
728
611
G.6
7770
0863
7631
0338
8457
2052
0588
5436
9420
G.5
0444
5677
9249
G.4
13425
16873
10269
04432
09425
22551
68223
77988
83018
28971
40430
74390
18263
90373
34667
20847
64540
40756
00635
76987
39175
G.3
29853
78647
62040
91004
73998
08831
G.2
99633
06679
67206
G.1
13022
22537
37338
ĐB
382156
259994
966248
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04 06
1 18 11
2 22, 23, 25(2) 28(2) 20
3 31, 32, 33, 35 30, 37, 38 31, 35, 36, 38
4 44, 47 40 40, 47, 48, 49
5 51, 53, 56(2) 52, 57 56
6 63, 69 63 67
7 70, 73 71, 73, 77, 79 75, 78
8 88 87, 88
9 90, 94 98

Kết Quả SXMN Chủ Nhật 24/12/2023

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
12
15
90
G.7
239
514
995
G.6
6378
6751
6240
5820
3639
3132
9365
4178
0680
G.5
2787
8514
8566
G.4
77249
23415
35459
89233
27724
75301
37416
02657
01606
19674
73045
28976
97883
42855
80284
34718
15178
89091
11303
20957
58888
G.3
64229
21964
25288
52989
70206
10863
G.2
16435
85602
47219
G.1
46130
50115
94452
ĐB
346316
821412
240358
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01 02, 06 03, 06
1 12, 15, 16(2) 12, 14(2), 15(2) 18, 19
2 24, 29 20
3 30, 33, 35, 39 32, 39
4 40, 49 45
5 51, 59 55, 57 52, 57, 58
6 64 63, 65, 66
7 78 74, 76 78(2)
8 87 83, 88, 89 80, 84, 88
9 90, 91, 95

XSMN Chủ Nhật, Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần, SXMN Chu Nhat, KQXSMN Chu Nhat được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam chu nhat, xs mn cn được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại KQXS, cùng đón xem ngay!

XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần - KQXSMN là gì?

- Xổ số miền nam chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào chiều chủ nhật lúc 16 giờ 15 phút mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN chủ nhật mở thưởng bởi đài Xổ số Kiên Giang ký hiệu XSKG, đài Xổ số Tiền Giang ký hiệu mã XSTG và nhà đài Xổ số Đà Lạt ký hiệu XSDL.

- Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật chính xác 100% tại ket qua xo so.

- Xem kết quả xổ số miền nam chủ nhật qua các từ khóa: xsmn chu nhat hang tuan minh ngoc, sxmn chu nhat, kqxsmn chu nhat, xsmnchu nhat, xsmn cn, kqxs chu nhat, xschu nhat ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại XS MN. Ngày tiếp theo các bạn coi tại Xổ số miền nam thứ hai hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Chủ Nhật hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần