XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Hàng Tuần 23/05/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
32
54
16
G.7
279
491
060
G.6
8104
5159
3122
4252
0848
0316
8942
8760
4014
G.5
0233
7018
5686
G.4
75049
78536
78546
12924
18035
61144
56559
23699
55722
73854
15997
29883
71219
60952
84100
28763
73367
57982
69673
74615
50497
G.3
91422
14227
27085
35613
15405
53446
G.2
02819
37220
68924
G.1
38186
10544
74348
ĐB
676628
616286
762189
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 04 00, 05
1 19 13, 16, 18, 19 14, 15, 16
2 22(2), 24, 27, 28 20, 22 24
3 32, 33, 35, 36
4 44, 46, 49 44, 48 42, 46, 48
5 59(2) 52(2), 54(2)
6 60(2), 63, 67
7 79 73
8 86 83, 85, 86 82, 86, 89
9 91, 97, 99 97

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Tuần Rồi 16/05/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
64
54
43
G.7
550
901
697
G.6
1910
5083
4179
7658
5991
7677
6765
0332
1815
G.5
1416
6421
5810
G.4
85609
31974
42304
61726
82483
90097
28723
41996
70073
65116
07819
88987
22731
77722
28687
10711
19985
74960
60092
99220
33469
G.3
91633
17830
82113
81726
86031
81420
G.2
50064
92730
76557
G.1
45165
15283
56131
ĐB
001084
627275
501116
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 04, 09 01
1 10, 16 13, 16, 19 10, 11, 15, 16
2 23, 26 21, 22, 26 20(2)
3 30, 33 30, 31 31(2), 32
4 43
5 50 54, 58 57
6 64(2), 65 60, 65, 69
7 74, 79 73, 75, 77
8 83(2), 84 83, 87 85, 87
9 97 91, 96 92, 97

Kết Quả XSMN T5 09/05/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
56
62
20
G.7
607
305
719
G.6
4440
5286
0799
9233
6681
6508
9433
6260
5552
G.5
8409
7808
8062
G.4
54269
47393
34054
78530
78031
61904
20461
71773
13945
46503
45694
89312
34515
88910
29542
47079
42163
16535
27197
89026
80610
G.3
11727
85350
99316
68813
19429
44381
G.2
26721
49941
33239
G.1
30239
77216
02797
ĐB
773364
737385
440827
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 04, 07, 09 03, 05, 08(2)
1 10, 12, 13, 15, 16(2) 10, 19
2 21, 27 20, 26, 27, 29
3 30, 31, 39 33 33, 35, 39
4 40 41, 45 42
5 50, 54, 56 52
6 61, 64, 69 62 60, 62, 63
7 73 79
8 86 81, 85 81
9 93, 99 94 97(2)

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm 02/05/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
78
90
51
G.7
875
048
393
G.6
9957
7642
5401
2692
9882
0523
5729
9652
7237
G.5
7121
2298
5892
G.4
53888
16021
44386
96623
28029
07542
34219
16124
76301
13902
46254
51079
11020
49200
32985
51259
18697
31083
47596
07555
28349
G.3
57230
84764
46013
54945
18247
11730
G.2
93838
82093
93901
G.1
00057
91469
20640
ĐB
179433
459151
922138
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 01 00, 01, 02 01
1 19 13
2 21(2), 23, 29 20, 23, 24 29
3 30, 33, 38 30, 37, 38
4 42(2) 45, 48 40, 47, 49
5 57(2) 51, 54 51, 52, 55, 59
6 64 69
7 75, 78 79
8 86, 88 82 83, 85
9 90, 92, 93, 98 92, 93, 96, 97

Kết Quả XSMN Thứ 5 25/04/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
32
75
02
G.7
977
080
886
G.6
4323
2868
7530
2748
4646
0861
5398
4559
8844
G.5
6704
6719
4937
G.4
55283
09924
66226
35568
97495
96877
96584
10396
31724
39329
18240
91204
99859
47458
77385
54841
86633
09711
18141
63604
95745
G.3
20709
95268
63737
60896
28735
86066
G.2
67879
00661
24858
G.1
62931
02658
85162
ĐB
026380
766312
825699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 04, 09 04 02, 04
1 12, 19 11
2 23, 24, 26 24, 29
3 30, 31, 32 37 33, 35, 37
4 40, 46, 48 41(2), 44, 45
5 58(2), 59 58, 59
6 68(3) 61(2) 62, 66
7 77(2), 79 75
8 80, 83, 84 80 85, 86
9 95 96(2) 98, 99

Xổ Số Miền Nam Thứ 5 18/04/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
27
48
31
G.7
683
988
685
G.6
7973
6201
8631
9531
9509
5632
0499
6833
8640
G.5
8082
2116
7496
G.4
70100
12924
66356
27272
62110
72662
41592
94284
82524
78289
51188
12652
83556
25800
02395
30117
08506
33472
19616
15467
36058
G.3
25509
30716
57263
99978
52305
69385
G.2
86043
68799
17567
G.1
29299
59420
84817
ĐB
134358
775821
659442
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00, 01, 09 00, 09 05, 06
1 10, 16 16 16, 17(2)
2 24, 27 20, 21, 24
3 31 31, 32 31, 33
4 43 48 40, 42
5 56, 58 52, 56 58
6 62 63 67(2)
7 72, 73 78 72
8 82, 83 84, 88(2), 89 85(2)
9 92, 99 99 95, 96, 99

KQXSMN Thứ 5 11/04/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
00
41
88
G.7
669
673
369
G.6
0206
6114
5822
8907
2361
3430
1464
8333
9756
G.5
8682
9415
1043
G.4
60520
43851
79420
44585
84774
75146
43425
87166
66017
76128
33577
57596
41936
77316
88693
41064
57262
08728
44717
22871
01116
G.3
50400
55097
78394
52178
45877
33638
G.2
85576
38917
00012
G.1
81313
54600
52841
ĐB
553973
281284
209528
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00(2), 06 00, 07
1 13, 14 15, 16, 17(2) 12, 16, 17
2 20(2), 22, 25 28 28(2)
3 30, 36 33, 38
4 46 41 41, 43
5 51 56
6 69 61, 66 62, 64(2), 69
7 73, 74, 76 73, 77, 78 71, 77
8 82, 85 84 88
9 97 94, 96 93

KQSXMN Thứ Năm 04/04/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
21
78
88
G.7
191
055
591
G.6
5062
5184
0776
6342
9634
1151
8779
2807
4040
G.5
4461
9195
7945
G.4
70074
04820
45288
97208
31795
50303
25312
86420
45945
09929
29661
96917
73192
98851
83890
13265
81956
79040
94032
90734
22128
G.3
78080
97303
04512
21592
44305
12312
G.2
42203
78501
46290
G.1
03028
93653
90179
ĐB
483319
503415
318541
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 03(3), 08 01 05, 07
1 12, 19 12, 15, 17 12
2 20, 21, 28 20, 29 28
3 34 32, 34
4 42, 45 40(2), 41, 45
5 51(2), 53, 55 56
6 61, 62 61 65
7 74, 76 78 79(2)
8 80, 84, 88 88
9 91, 95 92(2), 95 90(2), 91

Kết Quả SXMN T5 28/03/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
13
78
36
G.7
508
431
580
G.6
2193
7393
0332
1968
3503
6916
3777
3623
2289
G.5
3410
1802
0316
G.4
64229
13687
32079
00117
84172
67414
24438
57283
46346
73632
50181
70078
50106
39658
39988
02853
85218
12828
86114
51426
31278
G.3
28703
18208
22784
48813
48242
18495
G.2
15514
16307
65719
G.1
65872
94482
24734
ĐB
252065
053642
882923
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 03, 08(2) 02, 03, 06, 07
1 10, 13, 14(2), 17 13, 16 14, 16, 18, 19
2 29 23(2), 26, 28
3 32, 38 31, 32 34, 36
4 42, 46 42
5 58 53
6 65 68
7 72(2), 79 78(2) 77, 78
8 87 81, 82, 83, 84 80, 88, 89
9 93(2) 95

Kết Quả SXMN Thứ 5 21/03/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
11
51
04
G.7
134
366
698
G.6
5475
4706
5131
4800
1047
2833
2769
0792
5217
G.5
3953
6828
3117
G.4
53202
95267
47400
93265
69471
63907
17801
23988
62791
88042
35132
21852
54721
53291
27765
26650
95497
21405
41017
36482
70176
G.3
26160
84704
25608
33661
85078
69225
G.2
58566
70296
21881
G.1
05148
64826
72233
ĐB
208737
921610
225457
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00, 01, 02, 04, 06, 07 00, 08 04, 05
1 11 10 17(3)
2 21, 26, 28 25
3 31, 34, 37 32, 33 33
4 48 42, 47
5 53 51, 52 50, 57
6 60, 65, 66, 67 61, 66 65, 69
7 71, 75 76, 78
8 88 81, 82
9 91(2), 96 92, 97, 98

XSMN Thứ 5, Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần, SXMN Thu 5, KQXSMN Thu 5 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu nam, xs mn t5 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại KQXS, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần - KQXSMN Thu 5 là gì?

- Xổ số miền nam thứ năm hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h 15 phút mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 5 mở thưởng bởi đài Xổ số An Giang, đài xổ số tây ninh và nhà đài xổ số bình thuận

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 5 chính xác 100% tại kết quả kết quả sổ xố của trang xsmt.is

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 5 qua các từ khóa: xsmn thu 5 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 5, kqxsmn thu 5, xsmnthu5, xsmn t5, kqxs thu 5, xsthu5 ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại Xo so mien Nam đầy đủ và chính xác.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 5 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần

XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần

XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần