Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 7 ngày 22 tháng 06 năm 2024

Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
60(4 lần); 10(3 lần); 09(3 lần); 12(3 lần); 82(3 lần); 70(3 lần); 44(3 lần); 90(3 lần); 33(3 lần); 04(3 lần); 50(2 lần); 02(2 lần); 22(2 lần); 03(2 lần); 79(2 lần); 77(2 lần); 01(2 lần); 28(2 lần); 41(2 lần); 59(2 lần); 85(2 lần); 92(2 lần); 11(2 lần); 96(2 lần); 61(2 lần); 43(2 lần); 86(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
34(0 lần); 48(0 lần); 74(0 lần); 75(0 lần); 29(0 lần); 31(0 lần); 67(0 lần); 68(0 lần); 69(0 lần); 76(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng