Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 3 ngày 27 tháng 02 năm 2024

Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
83(4 lần); 56(4 lần); 11(4 lần); 95(3 lần); 05(3 lần); 41(3 lần); 03(3 lần); 50(3 lần); 00(2 lần); 80(2 lần); 21(2 lần); 39(2 lần); 36(2 lần); 32(2 lần); 66(2 lần); 31(2 lần); 67(2 lần); 73(2 lần); 20(2 lần); 60(2 lần); 57(2 lần); 90(2 lần); 92(2 lần); 06(2 lần); 96(2 lần); 46(2 lần); 10(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
72(0 lần); 27(0 lần); 48(0 lần); 75(0 lần); 28(0 lần); 70(0 lần); 33(0 lần); 29(0 lần); 69(0 lần); 25(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng